Because we are visual. is een jong cinemaplatform dat beeldcultuur wil stimuleren. Regisseur Simon Patoor en Line Pillet vertoonden elke week Belgische fictie van gevestigde en jonge filmmakers in DE Studio Antwerpen.

 

Because we are visual. opende het filmseizoen met twee experimentele kortfilms van jonge cineasten. Op het programma stond Do You know What Love Is van Leni Huyge waarin onze internetgeneratie en collectieve zoektocht naar liefde wordt geschetst. Daarna kwam de experimentele film Because We Are Visual van regisseurs Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes aan bod, een eigenzinnig collage van videodagboeken waarin de hunkering naar liefde en menselijk contact wordt afgebeeld. Achteraf vond er een gesprek plaats met de stichters en een aantal experts uit de filmsector.